Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P) eller samordnar du arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U)?

Hur önskar du genomföra utbildningen?