Diisocyanater - Mellan

Vi på Presto har tagit fram utbildning i Diisocyanater som täcker alla de utbildningsmoment som finns med i REACH-förordningen. Utbildningen delas upp i tre olika utbildningar: Grund – 5a, Mellan - 5b samt Avancerad – 5c utbildning. Utbildningarna innehåller olika utbildningsmoment och riktar in sig till olika målgrupper, det är appliceringstekniken som avgör vilken utbildning du behöver.

Hur önskar du genomföra utbildningen?