Bild

Diisocyanater

Diisocyanater är kemiska föreningar som ofta används i tillverkning av polymerer, såsom polyuretaner. Dessa ämnen används i en rad olika industriella tillämpningar, inklusive produktion av skummaterial, målarfärger, lim och tätningssubstanser.

Från och med den 24 augusti 2023 är det inte tillåtet att använda diisocyanater som de är, som en del av andra ämnen eller i blandningar för industriellt eller yrkesmässigt bruk, om inte följande villkor uppfylls:

a) Koncentrationen av diisocyanater, antingen som de är eller i blandningar, måste vara mindre än 0,1 viktprocent.

b) Arbetsgivaren eller den som driver eget företag måste se till att personer som använder diisocyanater i sitt arbete har genomfört godkänd utbildning om hur man säkert hanterar dessa ämnen innan de används.

Diisocyanater: Diisocyanater är kemiska föreningar som ofta används i tillverkning av polymerer, såsom polyuretaner. Dessa ämnen används i en rad olika industriella tillämpningar, inklusive produktion av skummaterial, målarfärger, lim och tätningssubstanser.

Utbildningen delas upp i tre olika utbildningar: Grund, Mellan och Avancerad. Utbildningarna innehåller olika utbildningsmoment och riktar in sig till olika målgrupper. Läs mer om målgrupperna nedan.

Målgrupp: Alla arbetstagare och egenföretagare som hanterar eller kan komma i kontakt med Diisocyanater i industriellt och yrkesmässigt bruk.

Exempel på yrkesroller inom denna målgrupp:

Industrimålare, Polyuretanproducent, Lim- och tätningstekniker, Byggnadsarbetare, Yrkesgrupper inom fordonsindustrin, Hantverkare inom möbelproduktion

Det är viktigt att dessa yrkesgrupper är medvetna om riskerna med diisocyanater och vidtar lämpliga åtgärder för att minimera exponeringen och följer säkerhetsrutiner och skyddsåtgärder för att skydda sin hälsa.

Målgrupp:

De är appliceringstekniken som avgör vilken utbildning du behöver, jobbar du med följande av nedan appliceringstekniker berörs du av 5b.

 • Hantering av öppna blandningar vid omgivningstemperatur (inbegripet skumtunnlar)
 • Besprutning i ett ventilerat bås
 • Applicering med målningsrulle
 • Applicering med borste
 • Applicering genom doppning och hällning
 • Mekanisk efterbehandling (t.ex. skärning) av ej fullt härdade varor som inte längre är varma
 • Rengöring och avfall
 • All annan användning med liknande exponering via hud och/eller inandning

Exempel på yrkesroller inom denna målgrupp:

Produktionsarbetare, Blandningstekniker, kvalitetskontrollant, lackeringstekniker, ytskyddsarbetare, målare, hantverkare, mekaniker, produktionsarbetare inom bearbetning, städpersonal, avfallsarbetspersonal, miljötekniker, säkerhets- och hälsospecialister.

Målgrupp:

De är appliceringstekniken som avgör vilken utbildning du behöver, jobbar du med följande av nedan appliceringstekniker berörs du av 5c.

 • Hantering av ofullständigt härdade varor (t.ex. nyligen härdade, fortfarande varma)
 • Applicering genom gjutning
 • Underhåll och reparationer som behöver tillgång till utrustning
 • Öppen hantering av varma eller heta beredningar (> 45 °C)
 • Besprutning med begränsad eller endast naturlig ventilation (inbegripet stora industrilokaler) och besprutning med hög energi (t.ex. skum, elastomerer)
 • All annan användning med liknande exponering via hud och/eller inandning

Exempel på yrkesroller inom denna målgrupp:

Materialtekniker, Underhållstekniker, Reparatörer, Utrustningstekniker, Processoperatörer inom värmebehandling (en yrkesperson som ansvarar för att övervaka och styra olika aspekter av värmebehandlingsprocesser inom tillverkningsindustrin), Utrustningstekniker för värmesystem, Säkerhetstekniker för högtemperaturmiljöer, Lackeringstekniker, Ytskyddsarbetare, Målare specialiserade på högenergibesprutning eller Arbetstagare inom industrisektorn med liknande exponeringsrisker

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy