Entreprenadjuridik AB04 och ABT06

Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar samt kunskap i standardavtalen AB04 ”Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings och installationsentreprenader”, och ABT06 ”Allmänna bestämmelser för totaltentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationer.

Våra utbildare för denna utbildning är jurister och advokater från branschen vilket ger dig en inblick i hur avtalen tillämpas i praktiken.

AB04 reglerar utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller projekteringen, och AB06 används vid totalentreprenader där entreprenören har ansvaret för att ta fram delar av eller hela projekteringen.

Vill du ha ännu mer kunskap? Gå även vår fördjupningsutbildning i ämnet!

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik rörande standardavtalen AB 04 och ABT 06, i syfte att öka sin lönsamhet genom att undvika tvister, onödiga kostnader och andra vanliga problem.

Kursen vänder sig till dem som är utförare, beställare av entreprenader eller alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i samhällsbyggnadssektorn som också vill få kunskaper om standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får även grundläggande kunskaper i de viktiga standardavtalen AB 04 och ABT 06.
Genomgång av entreprenadformer och upphandlingsformer:

 • Utförandeentreprenader AB 04
 • Totalentreprenader/funktionsentreprenader ABT 06
 • Upphandlingsformer

Genomgång av standardavtalen AB 04 och ABT 06 med tyngdpunkt på:

 • Centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
 • Hur AB blir en del av entreprenadavtalet
 • Förutsättningar för avsteg från AB 04 eller ABT 06
 • Vad händer vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna? Vad gäller i första hand?
 • ÄTA (ändringar och tillägg, samt avgående arbeten)
 • Hinder i entreprenaden
 • Fel i entreprenaden
 • Entreprenörens ansvar under genomförandetiden, under garantitiden och under resterande ansvarstid
 • Med flera andra vanliga frågeställningar kopplade till standardavtalen I mån av tid kan deltagarna ställa frågor inom ramen för kursämnet.

1 dag