Entreprenadjuridik AB04 och ABT06

Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar samt kunskap i standardavtalen AB04 ”Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings och installationsentreprenader”, och ABT06 ”Allmänna bestämmelser för totaltentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationer.

Hur önskar du genomföra utbildningen?