Entreprenadjuridik AB04 och ABT06

Nivå A Motorsågsarbete utan fällning. Nivå B Skogsarbete utan arbete med svåra träd.

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha grundläggande kunskaper i entreprenadjuridik rörande standardavtalen AB 04 och ABT 06, i syfte att öka sin lönsamhet genom att undvika tvister, onödiga kostnader och andra vanliga problem.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dem som är
utförare, beställare av entreprenader
eller alla som kommer i kontakt med
anbud och avtal i samhällsbyggnadssektorn
som också vill få kunskaper
om standardavtalen AB 04
och ABT 06.

Syfte

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

Vi går igenom grundläggande avtalsrätt och du får även grundläggande kunskaper i de viktiga standardavtalen AB 04 och ABT 06.
Genomgång av entreprenadformer och upphandlingsformer:
• Utförandeentreprenader AB 04
• Totalentreprenader/funktionsentreprenader
ABT 06
• Upphandlingsformer


Genomgång av standardavtalen AB
04 och ABT 06 med tyngdpunkt på:
• Centrala begrepp i AB 04
och ABT 06
• Hur AB blir en del av entreprenadavtalet
• Förutsättningar för avsteg
från AB 04 eller ABT 06
• Vad händer vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna?
Vad gäller i första hand?
• ÄTA (ändringar och tillägg, samt avgående arbeten)
• Hinder i entreprenaden
• Fel i entreprenaden
• Entreprenörens ansvar under genomförandetiden, under garantitiden och under resterande ansvarstid
• Med flera andra vanliga frågeställningar kopplade till standardavtalen I mån av tid kan deltagarna ställa frågor inom ramen för kursämnet.

Kurslängd

1 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.