Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 Arbetar du med isocyanter eller allergiframkallande kemikalier?

Enligt kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 skall du ha kunskap i riskbedömning, hälsorisker och skyddsåtgärder. Efter genomförd utbildning har du behörighet och kännedom att kunna utföra ett säkert arbete. Utbildningen följer de krav gällande härdplast enligt 37§ i föreskriften (AFS 2014:43) rörande hantering av härdplaster och allergiframkallande kemiska produkter.

Skapa förutsättningar för säkert arbete med isocyanater eller allergiframkallande kemikalier.

Utbildningen vänder sig till alla personer som leder eller utför arbete med material som innehåller isocyanater eller allergiframkallande kemikalier.

  • Kännedom om olika härdplastkomponenter och risker
  • Lagstiftning och föreskrifter
  • Riskbedömning
  • Säkra arbetsmetoder
  • Skyddsutrustning
  • Åtgärder vid olycka

4 timmar