Härdplast

Utbildning enligt föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2014:43 Arbetar du med isocyanter eller allergiframkallande kemikalier?

Hur önskar du genomföra utbildningen?