Hot och Våld

Utbildningen riktar sig till samtliga personer när en våldsam situation kan uppstå i samband med arbetet, utbildningen kommer att vara generellt inriktad så den kommer inte vara anpassad för en specifik bransch med anpassade risker utan den kommer passa de flesta verksamheter

Hur önskar du genomföra utbildningen?