Kemiska arbetsmiljörisker

Lim, färg, lack, spackel, fogmaterial och många andra produkter innehåller hälsofarliga kemikalier som skadar kroppen, ofta genom inandning eller hudkontakt. Alla som leder eller sysselsätts i arbete med exponering av hälsofarliga kemiska produkter ska ha kunskaper i hur riskerna kan förebyggas.

Hur önskar du genomföra utbildningen?