Pannoperatör

Arbetsmiljöverket kräver att sådan personal som arbetar med övervakning av panna i klass A eller B skall vara certifierad pannoperatör enligt AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Denna utbildning är för personer som kommer i kontakt med trycksatta anordningar enligt 2017:3 och utbildningen ger dig kunskap som täcker alla kategorier av pannor 1-4.

Efter avslutar utbildning skall du kunna erlägga certifieringsprov med godkänt resultat och därefter bli certifierad pannoperatör vilket krävs av AFS 2017:3. Innehållet i kursen motsvarar den kunskap som krävs för alla kategorier av pannor, 1-4.

Utbildningen riktar sig till pannoperatörer eller annan personal som övervakar pannor som arbetsuppgift. Utbildningen förbereder deltagaren på att klara certifieringsprovet hos godkänt certifieringsorgan.

Deltagaren ska efter utbildningen kunna driva pannor och trycksatta anordningar med högre säkerhet.

Samt:

 • Känna till sin anläggnings klassning
 • Märkkapacitet
 • Övriga rutiner.
 • För att kunna tillgodose sig utbildningens innehåll och klara certifieringsprovet bör deltagaren ha erfarenhet av arbete med panndrift samt genomfört tillhörande webbutbildning.

Certifikat utfärdas av godkänt certifieringsorgan efter att deltagaren genomgått certifieringen med godkänt resultat. Deltagaren får själv anmäla sig på något av deras certifieringstillfällen. Utbildningen hos Presto är förberedande inför certifikat.

Om reglerna inte följs har  försäkringsbolaget rätt att göra ett avdrag på 1-10 basbelopp på skadeersättningen (för 2019 gäller 46 500 kr till 465 000 kr beroende på hur allvarliga försummelserna varit). Det drabbar den som tecknat försäkringen.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” infördes ett krav på att den som övervakar en panna ska ha en personcertifiering. Kravet är nytt och införs med en övergångsregel som innebär att företag har 3 eller 5 år på sig att uppfylla certifieringskravet, beroende på typen av panna.

Utbildningen omfattar bland annat:

 • AFS 2017:3 Genomgång av föreskriftens innehåll, tillämpning och definitioner
 • Genomgång övriga relevanta AFS:er
 • Genomgång kategoriseringen 1-4
 • Klassificering av pannor, tryckkärl och rörledningar
 • Värmelära, grundläggande principer och standardenheter
 • Pannanläggningen – utrustning, komponenter och funktion
 • Genomgång olika bränsletyper och tillhörande risker
 • Genomgång av tillsyns- och övervakningskrav
 • Genomgång av säkerhetsutrustning
 • Krav på dokumentation
 • Bokning av certifieringsprov

Webb: ca 2 dagar

Ledarledd: 1 dag