Pannoperatör

Arbetsmiljöverket kräver att sådan personal som arbetar med övervakning av panna i klass A eller B skall vara certifierad pannoperatör enligt AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar.

Hur önskar du genomföra utbildningen?