Anläggningsskötare Brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm ska enligt ’SBF 110 Regler för brandlarm’ och försäkringsbolagen minst ha två anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Ett automatiskt brandlarm kan vara en livsviktig del i det totala brandskyddet och det är viktigt att det sköts på rätt sätt av utbildad personal. Den här utbildningen ger anläggningsskötare rätt kunskap om brandlarmets skötsel och funktion. Med rätt kunskap om brandlarmet kan antalet onödiga larm minskas.

Efter genomförd utbildning ska du som anläggningsskötare ha de kunskaper som erfordras om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Vänder sig till dig som är eller ska bli anläggningsskötare för en automatisk brandlarmsanläggning. Du som kommer i kontakt med en brandlarmsanläggning och ska utföra prov och bortkoppling.

 • Vad gör en anläggningsskötare?
 • Systematiskt brandskyddsarbete – SBA.
 • Övning om Brandskydd: förebyggande, skadebegränsande, upptäckande och släckande.
 • Regler: SBF 110.
 • Detektion: värme, flam och rök.
 • Systemuppbyggnad.
 • Underhållsavtal och provning.
 • Onödiga larm.
 • Bortkoppling i olika anläggningstyper.
 • O-ritningar.
 • Övningar.

1 dag.

Efter genomförd utbildning och godkänt prov utfärdas ett intyg.