Anläggningsskötare Brandlarm

Varje byggnad som har ett installerat brandlarm ska enligt ’SBF 110 Regler för brandlarm’ och försäkringsbolagen minst ha två anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare.

Hur önskar du genomföra utbildningen?