ATEX

Varje timme uppstår brand på företag i Sverige. Att utföra arbete vid brandfarliga varor, exempelvis spolarvätska, färg eller handsprit, innebär hög risk till brand. Det räcker oftast med bara en gnista så kan olyckan vara framme.

Varje timme uppstår brand på företag i Sverige. Att utföra arbete vid brandfarliga varor, exempelvis spolarvätska, färg eller handsprit, innebär hög risk till brand. Det räcker oftast med bara en gnista så kan olyckan vara framme. Denna utbildning ger dig hjälpmedel och kunskap hur du ska arbeta säkert i en explosionsfarlig miljö. Du får också en inblick i aktuella lagar och föreskrifter.

Utbildningen är för dig som är Föreståndare Brandfarlig vara eller för dig som utför tillstånd för arbete i explosionsfarlig miljö, även kallat ATEX-miljö.

Skapa förutsättningar för säkert arbete i explosionsfarlig miljö.

  • Allmänt om de ämnen som hanteras, dess egenskaper och risker.
  • Tillämpliga lagar och föreskrifter.
  • Planering och genomförande av arbete i explosionsfarlig miljö.
  • Arbetsutrustning och metoder.
  • Dokumentation och arbetstillstånd.

Kurslängd varierar beroende på specifik verksamhet (1-2 dagar).

Utbildning i grundläggande brandskydd.