ATEX

Varje timme uppstår brand på företag i Sverige. Att utföra arbete vid brandfarliga varor, exempelvis spolarvätska, färg eller handsprit, innebär hög risk till brand. Det räcker oftast med bara en gnista så kan olyckan vara framme.

Hur önskar du genomföra utbildningen?