Brandfarliga Heta Arbeten

Utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten är riktad till alla som arbetar med moment där det finns risk för att brand uppstår och där du utför arbeten som kan innebära brandfara på en arbetsplats. Du arbetar förslagsvis med svetsning, lödning, takarbete, som brandvakt eller skriver tillstånd och behöver ha behörighet och kunskap för att kunna utföra arbetet.

Hur önskar du genomföra utbildningen?