Brandskyddsansvaret och SBA

Utbildningen ger övergripande kunskaper om brandskyddsansvar, arbetsuppgifter och olika roller i en brandskyddsorganisation. Hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kan bedrivas och om krav på dokumentation.

Hur önskar du genomföra utbildningen?