Brandskyddsansvarig

Som brandskyddsansvarig, oavsett storlek på verksamhet, skall du ha god kunskap och förståelse i det ansvar som åligger företagare gällande det systematiska brandskyddsarbetet, utrymnings och brandorganisation.

Genom denna utbildning får du kunskap och hjälpmedel hur du uppfyller lagkraven samt bidrar till en säker miljö på arbetsplatsen.

Efter genomgången utbildning har du kunskap om arbetet kring det systematiska brandskyddsarbetet med
dess olika delmoment och föreskrifter. Du har också översiktligkunskap om brandlarm och utrymningssäkerhet.

För dig som är utsedd brandskyddsansvarig eller på annat sätt ansvarar och arbetar med verksamhetens brandskydd.

  • Konsekvenser av brand.
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete.
  • Lagar och myndighetskrav.
  • Byggnadstekniskt brandskydd.
  • Brandtekniska installationer.
  • Släckutrustning.
  • Handlingsplan och rutiner.
  • Underhålls- och kontrollsystem.
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten.

1 dag