Brandskyddsansvarig

Som brandskyddsansvarig, oavsett storlek på verksamhet, skall du ha god kunskap och förståelse i det ansvar som åligger företagare gällande det systematiska brandskyddsarbetet, utrymnings och brandorganisation.

Hur önskar du genomföra utbildningen?