Utbildning: Brandskyddsansvarig

Utbildningen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Kursen består av teoretiska moment.

Mål

Att med ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete minimera risken för brand.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Syfte

Att ge kunskaper om det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga, samt även om hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs. Deltagaren får grundläggande kunskaper om planering, dokumentation och uppföljning av sitt brandskydd.

Kursinnehåll

  • Konsekvenser av brand
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Lagar och myndighetskrav
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandtekniska installationer
  • Släckutrustning
  • Handlingsplan och rutiner
  • Underhålls- och kontrollsystem
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten

Förhandskrav

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

tor 10 dec Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
mån 14 dec Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Inga platser kvar
Fullbokad Läs mer
ons 20 jan 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tor 04 feb 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 24 feb 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
tis 09 mar 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
tor 25 mar 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar

Öppna kurstillfällen