Brandskyddsansvarig

Utbildningen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Kursen består av teoretiska moment.

Mål

Att med ett förebyggande systematiskt brandskyddsarbete minimera risken för brand.

Målgrupp

Kursen vänder sig till den som ansvarar för verksamhetens brandskydd.

Syfte

Att ge kunskaper om det ansvar som åligger företaget och dess brandskyddsansvariga, samt även om hur brandskyddet kan organiseras utifrån de lagkrav som ställs. Deltagaren får grundläggande kunskaper om planering, dokumentation och uppföljning av sitt brandskydd.

Kursinnehåll

  • Konsekvenser av brand
  • SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
  • Lagar och myndighetskrav
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandtekniska installationer
  • Släckutrustning
  • Handlingsplan och rutiner
  • Underhålls- och kontrollsystem
  • Tillsyn och den kommunala räddningstjänsten

Förhandskrav

Kurslängd

Kursen omfattar en heldag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.