Egenkontrollant Brandskydd

Utbildningen fokuserar på systematiskt brandskydd och egenkontrollarbete för att uppfylla lagkrav. Deltagarna kommer att lära sig om brandskyddsåtgärder och hur de samverkar för att skapa en helhetssyn på brandskyddet. Utbildningen betonar vikten av egenkontrollanten som en central del av en fungerande brandskyddsorganisation.

Hur önskar du genomföra utbildningen?