Brandfarliga varor föreståndare

Den verksamhet som har tillstånd att hantera brandfarliga varor skall även ha en utsedd föreståndare. Exempel på brandfarliga varor är målarfärg, spolarvätska, hårspray eller handsprit.

Som föreståndare har du i uppgift att skapa trygga miljöer och säkerställa förvaring, hantering och riskmedvetenhet hos dig och dina kollegor. Denna utbildning ger dig rätt hjälpmedel och kunskap för att lyckas med det.

Efter avslutad utbildning ska du som arbetar som föreståndare brandfarlig ha kunskaper att skapa förutsättningar för en säker miljö där brandfarlig vara ska hanteras och förvaras.

Utbildningen riktar sig till du som blivit tilldelad rollen Föreståndare Brandfarlig vara.

Denna utbildning går att göra på distans.

  • Vilka lagar och regler som gäller vid hantering och förvaring av brandfarliga varor.
  • Brandfarliga varors egenskaper.
  • Hur tillsyn av brandfarliga varor sker.
  • När och hur en riskutredning bör göras.
  • Föreståndarens uppgifter.
  • Arbete och utrustning i miljö där det finns risk för explosiva blandningar.
  • Kontrollrutiner.
  • Systematiskt brandskyddsarbete.

1 dag.