Utbildning: Brandfarliga varor föreståndare

Utbildningen vänder sig till den som är, eller ska bli föreståndare för brandfarliga varor.

 Föreståndare för brandfarliga varor behöver kompetens med hänsyn till verksamhetens omfattning och ämnenas egenskaper. Den här utbildningen anpassas efter specifika förutsättningar inom respektive verksamhet som hanterar brandfarliga varor.

Kursen genomförs enligt norm SBF 2014:1 och innehållet anpassas efter föreståndarkategori, nivå 1-5.

Mål

Att undvika brand och övriga olyckor i samband med hantering av brandfarlig vara.

Målgrupp

Den som ansvarar för hantering av brandfarlig vara över tillståndspliktig mängd.

Syfte

Att ge deltagaren kunskaper att verka som föreståndare och ansvara för hanteringen av brandfarlig vara.

Kursinnehåll

  • Brandfarliga varors egenskaper
  • Föreståndarskapets innebörd
  • Tillämpliga lagar och föreskrifter
  • Riskhantering och klassningsplaner
  • Tillståndsprocessen
  • Beredskap vid olyckor

Förhandskrav

Kurslängd

Kurslängd varierar beroende på föreståndarkategori (1-5 dagar).

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.


Digitalt Klassrum

mån 07 dec Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Få platser kvar
fre 11 dec Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
En plats kvar
tis 26 jan 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Få platser kvar
tor 18 feb 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar
ons 24 mar 2021 Digitalt klassrum
08:00 - 16:00
Platser kvar

Öppna kurstillfällen