Utbildning: Grundläggande Brandskydd

Denna utbildning ger grundläggande brandskyddskunskap samt kunskaper och övning i hur en handbrandsläckare används.

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment.

Mål

Att bränder ska förebyggas, att skador på liv och egendom undvikas.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas till deltagarnas specifika riskmiljöer på respektive företag/arbetsplats.

Syfte

Att ge deltagaren kunskaper som krävs för att kunna vara en del i det förebyggande brandskyddsarbetet samt beredskap att hantera en brand som uppstår.

Kursinnehåll

  • Brandkunskap – allmänt om brandorsaker och brandförlopp
  • Förebyggande brandskydd – regler och rutiner för att minska risken för brand
  • Åtgärder vid brand – intern organisation på er arbetsplats
  • Utrymningssäkerhet
  • Släckutrustning, dess funktion och handhavande
  • Praktisk övning med handbrandsläckare och brandfilt.

Kurslängd

Kursen omfattar 3 timmar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.