Praktisk övning handbrandsläckare

En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan agerandet och kunskapen hos personalen eller de människor som finns på platsen.

Vid brand krävs snabb insats och i denna utbildning lär du dig praktisk hur vi använder handbransläckare, brandfilt och brandpost.

Efter genomgången utbildning har deltagarna grundläggande kunskaper om släckmetoder, släckmedel, släckverkan samt val av förstahandsredskap och dess användning.

Utbildningen vänder sig till samtliga anställda inom såväl företag, industri, handel och institutioner som kommunal och statlig verksamhet.

  • Genomgång av släckredskap, dess funktion och handhavande.
  • Val av bredskap.
  • Praktisk övning med handbrandsläckare.
  • Praktisk övning med brandpost*.
  • Praktisk övning med brandfilt.

*Förutsätter att tillgänglig brandpost finns på er arbetsplats/byggnad.

1 – 1,5timme. Utbildnings tid är beroende på hur många släckredskap som skall intrduceras.