Praktisk övning handbrandsläckare

En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan agerandet och kunskapen hos personalen eller de människor som finns på platsen.

Hur önskar du genomföra utbildningen?