Praktisk övning handbrandsläckare

Vi erbjuder träning i handhavande av handbrandsläckare, brandpost och brandfilt.

Kursen består av praktiska moment.

Mål

Att reducera skador till följd av bränder. 

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla människor och anpassas efter de specifika släckredskap som finns på arbetsplatsen/i byggnaden.

Syfte

Att ge färdigheter i en snabb och korrekt släckinsats med hjälp av handbrandsläckare, brandpost och brandfilt.

Kursinnehåll

  • Genomgång av släckredskap, dess funktion och handhavande
  • Praktisk övning med handbrandsläckare, brandpost* och brandfilt

*Förutsätter att tillgänglig brandpost finns på er arbetsplats/byggnad.

Kurslängd

Kursen omfattar ca 1 timme.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen