Anläggningsskötare Sprinkler

Det finns olika typer av sprinkleranläggningar men för att en anläggning ska uppfylla försäkringsbolagens krav krävs bland annat att anläggningsskötaren är utbildad och har ingående kunskaper om drift, kontroll och underhåll.

Med denna utbildning uppfyller du dessa krav och får kunskapen kring sprinklersystemets olika funktioner samt underhåll.

Efter genomför utbildning ska du som anläggningsskötare ha de kunskaper som erfordras om risker, lagar och regler men även kännedom om funktion, skötsel och underhåll.

Utbildningen vänder sig till dig som har ansvaret för skötsel och underhåll av sprinkleranläggningen, även kallade Anläggningsskötare.

  • Anläggningsskötarens ansvar.
  • Förebyggande brandskydd.
  • Regler: SBF 120.
  • Sprinklersystemets funktion.
  • Olika typer och dimensionering.
  • Kontroll och underhåll.

1 dag.