Anläggningsskötare Sprinkler

Det finns olika typer av sprinkleranläggningar men för att en anläggning ska uppfylla försäkringsbolagens krav krävs bland annat att anläggningsskötaren är utbildad och har ingående kunskaper om drift, kontroll och underhåll.

Hur önskar du genomföra utbildningen?