Utbildning ATEX

 Utbildningen vänder sig till den som avser att ge tillstånd till, eller bedriva arbete i explosionsfarlig miljö (EX-miljö).

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som avser att ge tillstånd till, eller bedriva arbete i explosionsfarlig miljö (EX-miljö).

Mål

Skapa förutsättningar för säkert arbete i explosionsfarlig miljö.

Kursinnehåll

  • Allmänt om de ämnen som hanteras, dess egenskaper och risker
  • Tillämpliga lagar och föreskrifter
  • Planering och genomförande av arbete i explosionsfarlig miljö
  • Arbetsutrustning och metoder
  • Dokumentation och arbetstillstånd

Tidsåtgång

Kurslängd varierar beroende på specifik verksamhet (1-2 dagar).

Syfte

Utbildningen ger kunskaper om explosiva ämnen som hanteras samt aktuella lagar, föreskrifter och övriga bestämmelser att förhålla sig till. Ge kunskaper om skyddsrutiner, skyddsutrustning, val av utrustning/redskap och metoder för arbete i ATEX-miljö.

Förkunskaper

Utbildning i grundläggande brandskydd.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?