E-learning: Brandskyddsansvaret och SBA

Utbildningen ger övergripande kunskaper om brandskyddsansvar, arbetsuppgifter och olika roller i en brandskyddsorganisation. Hur det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) kan bedrivas och om krav på dokumentation.

Få övergripande kunskaper om ansvar och innehåll.

Övergripande om:

  • Brandskyddsansvar
  • Arbetsuppgifter
  • Roller i en brandskyddsorganisation
  • Systematiskt brandskyddsarbete, SBA
  • Krav på dokumentation

Uppskattad tidsåtgång 20-30 minuter.

Nej