Arbete med spänning

Arbete med spänning syftar på en arbetsmetod som ska användas när en arbetare kommer in i riskområdet oisolerad med kroppsdel, verktyg, utrustning eller anordning.

Hur önskar du genomföra utbildningen?