Arbete med spänning

Arbete med spänning syftar på en arbetsmetod som ska användas när en arbetare kommer in i riskområdet oisolerad med kroppsdel, verktyg, utrustning eller anordning. Utbildning är för dig som arbetar där det finns elektrisk fara och ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Mål

Efter genomförd utbildning kan du utföra arbete med spänning på ett ur elsäkerhets-synpunkt betryggande sätt enligt arbetsmetoden. Arbete med spänning: isolerhandskmetoden.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som arbetar som elektriker eller servicetekniker på elektriska anläggningar och utrustningar, som har för avsikt att utföra arbete enligt arbetsmetoden Arbete med spänning. Arbetsmetoderna lämpar sig också mycket väl vid arbete nära spänning.

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöregelverket gällande elarbeten
  • SS-EN 50110-1: Skötsel av elanläggningar
  • Riskhantering
  • SS-EN 60900: Utförande av handverktyg för AMS-arbete
  • SS-EN 60903: Utförande av isolerhandskar
  • SS-EN 61112: Utförande av isolerande dukar
  • Praktiska laborationer av arbete med spänning

Tidsåtgång

Efter avslutad utbildning tillhandahålls intyg. Utbildningen ska repeteras regelbundet enligt företagets utbildningsprogram för AMS-arbete men rekomenderas vart tredje år.

Tidsåtgång

1 dag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.