Kabelförläggning enligt EBR

Arbetar du med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät? Sedan den nya Elsäkerhets-lagen infördes 2017 måste företag ha ett egenkontrollprogram för arbete med kabelförläggning, samt vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Den här utbildning ger dig rätt behörighet samt ger dig kunskap om regler, metoder och arbetssätt för arbete med kabelförläggning.

Efter genomförd utbildning känner du till lagar och regler som gäller för kabelförläggning samt ha en uppfattning om arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Exempelvis grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

  • Relevanta lagar, föreskrifter och förordningar.
  • EBR-krav på kompetens.
  • Arbetsmiljörisker vid kabel-förläggning (ESA Schaktningvid och nära en starkströmskabel).
  • Miljöaspekter vid ledningsschaktoch ledningsarbeten.
  • Kontrollera färdigställning innan överlämning.
  • Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max145 kV (KJ41).
  • Egenkontroll.

Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdar Energiföretagen Sverige ett personligt certifikat till deltagaren som är giltigt i fem år.

1 dag.

 Inga förkunskapskrav.