EBR Kabelförläggning

De som arbetar med kabelförläggning kan vara grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

Hur önskar du genomföra utbildningen?