Kabelförläggning enligt EBR

Arbetar du med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp tillhörande koncessionspliktiga nät? Sedan den nya Elsäkerhets-lagen infördes 2017 måste företag ha ett egenkontrollprogram för arbete med kabelförläggning, samt vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Den här utbildning ger dig rätt behörighet samt ger dig kunskap om regler, metoder och arbetssätt för arbete med kabelförläggning.

Denna utbildning ersätter den tidigare kursen BB3 Gräv/KJ41

Mål

Efter genomförd utbildning känner du till lagar och regler som gäller för kabelförläggning samt ha en uppfattning om arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp. Exempelvis grävmaskinister, anläggningsarbetare och lastbilsförare som hanterar kablar i samband med kabelutrullning.

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Innehåll

  • Relevanta lagar, föreskrifter och förordningar
  • EBR-krav på kompetens
  • Arbetsmiljörisker vid kabel-förläggning (ESA Schaktningvid och nära en starkströmskabel)
  • Miljöaspekter vid ledningsschaktoch ledningsarbeten
  • Kontrollera färdigställning innan överlämning
  • Kabelförläggning enligt EBR-rapport kabelförläggning max145 kV (KJ41)
  • Egenkontroll

Intyg

Efter genomförd utbildning med godkänt slutbetyg utfärdar Energiföretagen Sverige ett personligt certifikat till deltagaren som är giltigt i fem år.

Tidsåtgång

1 dag

Förhandskrav

 Inga förkunskapskrav.

Deltagare

Antal deltagare per kurstillfälle: 15 st.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.