Elinstallationer i ATEX-miljö

Atex direktiv och elinstallationer i ex-miljö. Kursen riktar sig till alla medarbetare som behöver uppdaterade kunskaper om elinstallationer enligt ATEX – direktivet (Ex – miljö).

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått information om regler för elektriskt arbete i klassade områden, och ökade kunskaper om utförande och underhåll av elinstallationer i explosionsfarliga områden. Kursen bygger på arbetsgången från att ett elarbete startas till att det är färdigt och kontrollerat.

Arbetsförfarandet utgår från handbok 427 utgåva 4 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden (SS-EN 60079-14 och SSEN 60079-17).

Kursen vänder sig till elektriker och underhållspersonal som behöver uppdaterade kunskaper för installation, underhåll och kontroll av elinstallationer i explosiv atmosfär – ATEX.

 • Handbok 427.
 • Regelverk inom ATEX.
 • Från direktiv till standard.
 • Elinstallationer i riskområden.
 • Apparaters skyddsprinciper.
 • Apparaters märkning.
 • Märkning enligt ATEX.
 • Val av apparater i olika zoner.
 • Potentialutjämning i zoner.
 • Krav på dokumentation.
 • Systembeskrivningar.

1 dag.

3 år.