Elinstallationsreglerna

Jobbar du med elinstallation? Detta är en kurs enligt Svensk Standards gällande elinstallationer för lågspänning: SS 436 40 00. Utbildningen syftar till att du ska kunna följa elinstallationsreglerna.

Hur önskar du genomföra utbildningen?