Elsäkerhet vid arbete

Enligt Arbetsmiljöverket föreskrifter är det krav att du som arbetar där det finns en elektrisk fara ska ha utbildning i lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sig från en elolycka.

Hur önskar du genomföra utbildningen?