Elsäkerhet vid arbete för VVS och ventilation

Kurs för VVS- och ventilationstekniker som arbetar där det finns elektrisk fara, för att de ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av faran och ha utbildning om de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till arbetsuppgifterna.

Hur önskar du genomföra utbildningen?