ESA-E1.1 ESA Elektriskt arbete

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar.

Hur önskar du genomföra utbildningen?