ESA-E2 Icke elektriskt arbete

Utbildningen vänder sig till dig som endast ska utföra icke-elektriska arbeten på eller i anslutning till en elektrisk starkströmsanläggning. Det kan till exempel röra sig om målningsarbeten, städning, gjutning av fundament i en kraftledningsgata/ställverk eller praktikanter under skolutbildning.

Hur önskar du genomföra utbildningen?