ESA-E5 ESA Industri och installation

Utbildningen vänder sig till den som ska leda, utföra eller planera elektriska arbeten på eller i anslutning till elektriska starkströmsanläggningar, till exempel elinstallationer i värmeanläggningar, verkstäder, bostäder, butiker, kontor, industri och liknande.

Hur önskar du genomföra utbildningen?