Instruerad person

Är du innehavare av en elanläggning? Då har du enligt elsäkerhetslagstiftningen ett ansvar att arbetet som utförs på eller i anslutning till anläggningen genomförs på ett betryggande sätt. Du som arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall eller sakskada.

Är du innehavare av en elanläggning? Då har du enligt elsäkerhetslagstiftningen ett ansvar att arbetet som utförs på eller i anslutning till anläggningen genomförs på ett betryggande sätt. Du som arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall eller sakskada.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få den teoretiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- & underhållsåtgärder i en elanläggning. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar etc. Kursen ska normalt sett
kompletteras med en praktisk genomgång av fackkunnig personal i anläggningen där åtgärderna ska utföras, t ex. med företagets egna elektriker.

Utbildningen vänder sig till dig som inte är elektriker till yrket med som kan komma att utföra enklare åtgärder där det finns elektrisk fara.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

• Elektriska faran.
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, samt SS-EN 50110-1 utg.3.
• Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation.
• Riskhantering.
• Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare.

4 timmar.