Instruerad person

Är du innehavare av en elanläggning? Då har du enligt elsäkerhetslagstiftningen ett ansvar att arbetet som utförs på eller i anslutning till anläggningen genomförs på ett betryggande sätt. Du som arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall eller sakskada.

Mål

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få den teoretiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- & underhållsåtgärder i en elanläggning. Dessa åtgärder kan vara återställning av motorskydd, byte av säkringar etc. Kursen ska normalt sett kompletteras med en praktisk genomgång av fackkunnig personal i anläggningen där
åtgärderna ska utföras, t ex. med företagets egna elektriker.

Målgrupp

Personer som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra
enklare åtgärder där det finns en elektrisk fara, t.ex återställning av motorskydd, byte av säkringar etc.
Elsäkerhetslagstiftningen ställer krav på att personal som utför denna typ av åtgärd har kunskap om den elektriska faran, samt att man har förståelse för skyddens funktion för att inte orsaka person- eller sakskada.

Syfte

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

• Elektriska faran
• Relevanta delar av ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
• Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
• Riskhantering
• Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare

Kurslängd

En halvdag.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.


Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.