Kontroll före idrifttagning

Detta är en utbildning för elinstallationsföretag i kontroll före idrifttagning, som ska utföras i slutskedet av en byggnation med elinstallationer.

Hur önskar du genomföra utbildningen?