Kontroll före idrifttagning

Detta är en utbildning för elinstallationsföretag i kontroll före idrifttagning, som ska utföras i slutskedet av en byggnation med elinstallationer.

Du får lära dig vad en kontroll innebär, vem eller vilka som ska utföra den och hur kontrollen ska dokumenteras. Utbildningen innehåller en genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

Efter genomförd utbildning har du fått kunskap om kraven på kontroll i gällande föreskrifter och standardens detaljbeskrivning av hur kontrollen ska utföras. Deltagarna ska också ha fått förslag på hur dokumentationen av kontrollen kan utföras.

Utbildningen vänder sig till dig som är elektriker som utför kontroll före idrifttagning. Utbildningen lämpar sig även för dig som står för arbetsledning av denna personal, för att ge kunskap kring vilka kontroller som behöver planeras in för ett arbete.

Vana vid att jobba i elektriska anläggningar krävs.

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.

Utbildningen går igenom hur man gör en kontroll av ett utfört elinstallationsarbete i en lågspänningsanläggning,
enligt del 6 i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

  • Genomgång av Elinstallationsreglerna.
  • SS 436 40 00 del 6: kontroll.
  • Inspektion.
  • Mätningar och provningar.
  • Exempel på dokumentation.
  • Genomgång av installationstestare.

1 dag.