Kontroll före idrifttagning

Kurs för elinstallationsföretag som ska genomföra idrifttagning i slutskedet av en byggnation med elinstallationer. Deltagarna får lära sig vad en kontroll innebär, vem eller vilka som ska utföra den och hur kontrollen ska
dokumenteras. Utbildningen innehåller en genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00.

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha fått kunskap om kraven på kontroll i gällande föreskrifter och standardens detaljbeskrivning av hur kontrollen ska utföras. Deltagarna ska också ha fått förslag på hur dokumentationen av kontrollen kan utföras.

Målgrupp

Elektriker som utför kontroll före idrifttagning. Utbildningen lämpar sig även för dem som står för arbetsledning av denna personal, för att ge kunskap kring vilka kontroller som behöver planeras in för ett arbete.

Syfte

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Kursinnehåll

Innan en ny, ändrad eller utvidgad starkströmsanläggning tas i bruk, ska den kontrolleras så att den uppfyller god elsäkerhetsteknisk praxis.

Utbildningen går igenom hur man gör en kontroll av ett utfört elinstallationsarbete i en lågspänningsanläggning,
enligt del 6 i Elinstallationsreglerna SS 436 40 00.

• Genomgång av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 del 6:kontroll
• Inspektion
• Mätningar och provningar
• Exempel på dokumentation
• Genomgång av installationstestare

INGÅR I KURSEN
Material och intyg, samt frukost, lunch och fika.

Kurslängd

3 dagar.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.