Praktisk elteknik

Är du mekaniker och arbetar inom industri men inte är elektriker till yrket? Saknar du kunskaper för att utföra skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten på ett säkert sätt i en elanläggning?

Hur önskar du genomföra utbildningen?