Praktisk elteknik

Är du mekaniker och arbetar inom industri men inte är elektriker till yrket? Saknar du kunskaper för att utföra skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten på ett säkert sätt i en elanläggning? Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska elarbete utföras på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot personalskada och sakskada och med denna utbildning utfyller du dessa krav. Praktiskt Elteknik är en bred utbildning som ger dig rätt kompetens som krävs fö att utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i elanläggningar. Utbildningen finns också som en anpassad version för just fastighetsskötare.

Önskar du ännu vassare kompentes?

För dig som gått Praktiskt Elteknik och önskar ännu vassare kompetens finns fördjupningsutbildningen ‘Praktisk Eltekniker – Schemaläsning och feksökning’. Utbildningen är en praktisk elteknikutbildning som ger dig kunskaper om tolkning och läsning av olika elscheman så att du kan utföra felsökning i elutrustningar och elanläggningar på ett snabbt och effektivt sätt. Metodisk felsökning och praktiska felsökningsövningar gör att du har direkt nytta av kursen i ditt dagliga arbete.

Mål

Efter genomförd utbildning har du ska ha fått den teoretiska och praktiska kunskap som krävs för att få utföra väl definierade och begränsade skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten i en elanläggning på ett säkert sätt. Du har kunskap om grundläggande ellära, likspänning,
växelspänning, 1-fas, 3-fas och olika typer av skydds- och manöverapparater. Du kan också hantera enklare felsökinngar,
exempelvis återställning av motorskydd, byte av säkringar eller byte av fast inkopplad motor.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen är för dig som inte är elektriker till yrket men som kan komma att utföra enklare åtgärder, felsökning och arbeten där det finns en elektrisk fara

Innehåll

I utbildningen blandas teori med praktiska övningsuppgifter, som mätövningar på spänningssatta kretsar, in- och urkoppling av motorer etc.

Teori

 • Elektriska faran
 • Relevanta delar av regelverket kring elsäkerhet vid arbete: ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1
 • Funktioner (roller) i en elsäkerhetsorganisation
 • Vad man får lov och inte får lov att göra utan auktorisation
 • Riskhantering
 • Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: funktion och felscenarion
 • Ellära likström och växelström
 • Trefassystemet
 • Asynkronmotorns funktion, egenskaper, inkoppling, kontrollmätning
 • Skydds- och manöverapparater
 • PLC-styrning

Praktisk övning

 • Motorinstallation och motorlaboration, avläsning av skylt, inkoppling och inställning av motorskydd
 • Mätning av spänning och ström i kretsar
 • Mätning av tomgångsström, startström, varvtal med mera

Innehåll för fördjupningsutbildningen ‘Schemaläggning och Felsökning’

 • Introduktion
 • Repetition ellära
 • Kretsschemats funktion och uppbyggnad samt symboler
 • Övrig eldokumentation
 • Referensbeteckningssystem
 • Felsökningsmetodik och mätteknik
 • Schemaläsningsövningar (teoretiska)
 • Felsökning i elektriska manövrar

Tidsåtgång

3 dagar.
2 dagar för fördjupningsutbildningen ‘Schemaläsning och felsökning’

Dokument

Praktisk elteknik för fastighetsskötare

Mål

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska veta vilka typer av elarbeten man får lov att utföra utan auktorisation, och hur man gör det på ett säkert sätt. De ska kunna utföra byten av uttag, strömställare och belysningsarmaturer. De ska även ha en grundläggande förståelse för spänning och ström i en elektrisk krets, samt ha kunskap för hur de vanligaste skyddsapparaterna som säkringar och jordfelsbrytare fungerar.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till fastighetsskötare som arbetar inom alla typer utav fastigheter.

Innehåll

Teori

 • Ellärans grundbegrepp (ström, spänning, effekt)
 • Elfaran och säkerhetsåtgärder
 • Praktisk mätinstrumentkunskap
 • Regler för elarbeten (auktorisationskrävande och icke
 • auktorisationskrävande arbeten)

Praktiskt

 • Mätning av ström och spänning
 • Utbyte av vägguttag, strömställare och belysningsarmatur

Tidsåtgång

2 dagar

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Anpassa
Den här webbplatsen använder sig av cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner som underlättar ditt användande av webbplatsen.