Solcellsinstallationer

Efterfrågan för solcellsinstallationer ökar stadigt i Sverige. Samtidigt så är det en speciell typ av elinstallation som ställer krav att utföraren har rätt kompetens, för att säkerställa att installationen blir utförd enligt gällande regelverk. Denna utbildning baseras bland annat på Handbok 457 – Solceller, och går igenom hur en solcellsinstallation fungerar och är uppbyggd. Vid öppna kurstillfällen ingår Handbok 457.

Hur önskar du genomföra utbildningen?