Fallskydd Grund

Prestos teoretiska grundutbildning i Fallskydd. Arbetsgivaren är ansvarig över att arbetstagaren har rätt utbildning på den personliga fallskyddutrustningen. Arbetsgivaren ska ordna med instruktion och övning. 

Mål

Att undvika olyckor och personskador i samband med arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Målgrupp

Alla som arbetar eller ska börja arbeta med en personlig fallskyddsutrustning.

Kursinnehåll

  • Känna till innehållet i lagar och föreskrifter beträffande fallrisker
  • Känna till olika typer av fallskydd
  • Veta vad personlig fallskyddsutrustning består av
  • Förstå falldämparens funktion
  • Känna till riskerna med användandet av personlig fallskyddsutrustning
  • Känna till viktiga faktorer som påverkar säkerheten vid arbete där fallrisk föreligger (förankringspunkter, fallskydd, egenkontroll, evakuering/räddning)
  • Kunna hantera en fallskyddsutrustning samt positioneringsutrustning

Utbildning på distans

Denna utbildning går att genomföra på distans.

Tidsåtgång

Kursen omfattar en halvdag.

Syfte

Deltagaren ska få en ökad kompetens för att på ett säkert sätt kunna utföra arbete där det föreligger risk för fall till lägre nivå.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.