Första hjälpen

Med vår första hjälpen-utbildning ökar vi människors riskmedvetenhet genom praktisk träning och utbildning. Tillsammans räddar vi liv!

Hur önskar du genomföra utbildningen?

Bild

Utbildning i första hjälpen

Prestos första hjälpen utbildning är en utbildning för alla som vill lära sig att göra en livräddande insats.

Utbildningen vänder sig till alla verksamheter och företag, för de som på eller utanför jobbet kan behöva rädda en människa. Utbildningen innehåller teoretiska moment för första hjälpen insatser och hjärt-lungräddning som sedan förankras med praktisk träning.

Fokus ligger på att lära deltagarna att identifiera och hantera akuta medicinska situationer, såsom hjärtstopp, allergisk chock, stroke, kvävning, blödningar och andra allvarliga tillstånd. En av dem mest kritiska delarna av utbildningen är inlärningen av HLR, som är en procedur som används för att återuppliva en person vars hjärta har slutat slå. Deltagarna får också träning i hur man använder en hjärtstartare (AED). Under kursen får deltagarna möjlighet att tillämpa de färdigheter de lärt sig under övervakning av vår instruktör.

Företagsanpassad utbildning

Vi anpassar gärna utbildningen efter er verksamhet, därför kommer vi alltid att kontakta dig innan en företagsanpassad utbildning för att lära oss om er verksamhet och eventuella risker som personalen stöter på. Vi hjälper dig gärna även med första hjälpen-utrustning och inventerar befintligt förbandsmaterial när vi är på plats och föreslår lämpliga komplement utifrån arbetsmiljön.

Presto utbildar 20 000 personer årligen i första hjälpen över hela landet. Utbildarkåren är erfarna, pedagogiska och samtliga är certifierade genom HLR-rådets intruktörsprogram. Det betyder att vårt utbildningsmaterial och metodik är faktagranskat och har stöd inom den senaste forskningen.

Första hjälpen och Arbetsmiljölagen

Många kunder vänder sig till oss och undrar om det är utbildningskrav på första hjälpen & HLR och vad lagen säger. Enligt Arbetsmiljölagen (AFS 1999:7) ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs. Det ska också med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker finnas tillräckligt antal personer som kan ge första hjälpen. Det vanligaste idag är dock att man utbildar hela arbetsplatsen.

Det finns idag inget som styr giltighetstider på utbildningsintyg för första hjälpen, Presto rekommenderar däremot att man repeterar årligen för att behålla kunskaper aktuella. Vi erbjuder alla våra kunder hjälp med att hålla koll på alla sina utbildningscertifkat. Våra system dokumenterar och sparar genomföra utbildningar och påminner alltid innan ett certifikat eller intyg utgår.

Även om första hjälpen är en viktig utbildning så förstår vi att det kan finnas mer på agendan. Därför erbjuder Presto olika sätt att genomföra utbildningen.

Genomför första hjälpen-utbildning med Presto

Utbildningen kan genomföras på plats hos oss tillsammans med andra kunder. Denna utbildning kallas för en öppen utbildning och det går bra att boka från 1 till 12 platser. På våra öppna utbildningar ingår alltid frukost, kaffe och fika.

Utbildningen kan genomföras på plats hos er och kallas för en företagsanpassad utbildning. Således anpassas innehåll utifrån er verksamhet och dess risker. Här väljer du tid och plats.

Den tredje lösningen är en digital självstudie som på ett pedagogiskt sätt går igenom dem teoretiska delarna. Utbildningen är producerad av oss och följer samma innehåll som våra andra utbildningsalternativ. Vi uppmanar alltid att komplettera sin självstudie med praktiska moment tillsammans med våra utbildare.

Kostnaden för våra utbildningsalternativ hittar du genom bokningsknappen. Kontakta oss för att få pris- och uppläggsförslag för företagsanpassade lösningar.

Tillsammans räddar vi liv!

Hasse Persson
Hans Persson
Utbildare

Hans Persson är en uppskattad utbildare på Presto. En genuin skåning som inte bara sprider livsviktig kunskap utan också glädje. Hans utbildar bland annat inom Första hjälpen, fallskyddsutbildning, säkra lyft och maskinutbildningar.