Första Hjälpen

Vad gör du om en person nära dig skadar sig och blöder kraftigt? Eller tappar den varma kaffekoppen i knät? Eller plötsligt blir gråblek i ansiktet och tar sig för bröstet? Eller får ett krampanfall? Vet du hur du ska agera om hjärtat på en person i din närhet stannar?

Efter avslutad utbildning har du lärt dig livsviktiga handgrepp och åtgärder som en allvarlig skadad person behöver. Du har också fått tryggheten i att genomföra hjärt- och lugnräddning.

Denna utbildning vänder sig till alla personer, oavsett roll eller arbetsplats.

Första hjälpen:

 • Bemötande olycksplats.
 • Bedömningsmodellen L-ABCDE.
 • Andningssvårigheter.
 • Allergisk chock.
 • Diabetes.
 • Hjärtinfarkt.
 • Stroke.
 • Krampanfall.
 • Okontrollerad blödning.
 • Förbandsteknik.
 • Cirkulationssvikt.
 • Nack- och ryggskador.
 • Brännskador och frätskador.
 • Förflyttningstekniker.

Hjärt- och lungräddning:

 • Lägesbedömning.
 • Kontroll av medvetande och andning.
 • Stabilt sidoläge.
 • Larma 112.
 • Inblåsningar.
 • Hjärtkompressioner.
 • Luftvägsstopp.

En del praktiska övningar utför deltagarna på varandra, övriga på övningsdocka.

Inga förkunskapskrav.

Kursen omfattar 4 timmar.