Hjärt-lungräddning, HLR

Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, endast knappt 1500 överlever. Att kontrollera andningen, göra bröstkompressioner och inblåsningar kan vara skillnaden på liv och död.

Hur önskar du genomföra utbildningen?