Utbildning: Första Hjälpen

Prestos utbildning i Första Hjälpen anpassar vi efter era risker och behov. Vid livshotande olycka eller akut sjukdom kan första hjälpen utanför sjukhus vara livsavgörande, i väntan på professionellt medicinskt omhändertagande. Den här utbildningen ger enkla kunskaper i undersökning och första hjälp vid akuta skador och sjukdomstillstånd.

Kursen består till stor del av praktiska moment. Möjlighet finns att anpassa innehållet till era specifika önskemål. Utbildningen utgår från HLR-rådets riktlinjer. 

Mål

Att öka chanserna för personer som drabbats av akut skada eller sjukdom att överleva samt minska de negativa följderna av händelsen.

Målgrupp

Detta är en grundläggande utbildning som alla bör ha, därför vänder sig kursen till samtliga människor.

Syfte

Alla deltagare ska ges grundläggande kunskaper i hur man undersöker och behandlar akuta skador och sjukdomstillstånd.

Kursinnehåll

 • Vidta säkerhetsåtgärder (bl.a. att tillgodose hjälparens säkerhet samt att tillkalla hjälp och larma)
 • Observera vitala tecken (från första bedömning till fortsatt övervakning)
 • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp
 • Första hjälpen:
  – luftvägsstopp
  – medvetslöshet
  – stroke
  – bröstsmärtor
  – cirkulationssvikt
  – allvarlig blödning

Innehållet kan i övrigt anpassas efter era önskemål, några exempel:

 • brännskador samt frätskador
 • anafylaktisk chock
 • akuta diabeteskomplikationer
 • psykosocialt stöd i en akut situation
 • nack-, rygg- och övriga skelettskador
 • ögonskador
 • sårskador
 • klämskador
 • stukning och urledvridning
 • förgiftningar

Förhandskrav

Inga förkunskapskrav.

Antal deltagare

Maximalt 12 personer per utbildningstillfälle.

Kurslängd

Kursen omfattar 4 timmar.

Dokument

Öppna kurstillfällen

Saknas öppna kurstillfällen?

Filmklipp