Byggnadsställning allmän (2-9 m)

Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå. Arbete med att uppföra, förändra eller riva ställningar innebär särskilda risker och kan vid felaktigt arbete resultera i förödande konsekvenser. Den här utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar byggnadsställningar.

Ger behörighet upp till 9 m

Allmän utbildning ger behörighet att arbeta med ställningar upp till 9 meter. Utbildningen genomförs i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som ansvarar för, planerar eller utför montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Mål

Undvika olyckor och personskador i samband med montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Kursinnehåll

  • Lagar och föreskrifter
  • Arbetsmiljö och säkerhet
  • Ställningstyper, montering och lastklasser
  • Vindlaster och lastberäkning
  • Förankringar och infästningspunkter
  • Lyftanordningar

Tidsåtgång

Kursen omfattar 8 timmar lärarledd utbildning (heldag), samt 8 timmar hem-/förstudier.

Förhandskrav

Syfte

Deltagaren ska ges förutsättningar för att på ett säkert vis kunna arbeta med montering, demontering eller förändring av ställningar upp till 9 meter.

Dokument

Kontakta oss

Använd kartan, genom att klicka på den region som ditt ärende gäller, för att komma i kontakt med en av våra medarbetare som gärna hjälper er med ärendet.

Denna utbildning går att genomföra på distans via vårt digitala klassrum.