Motorkap

Utbildningen riktar sig till dig som använder motorkapsmaskiner. Det finns idag krav på arbetsgivaren att du som medarbetare har tillräckliga kunskap för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Hur önskar du genomföra utbildningen?