Motorkap

Utbildningen riktar sig till dig som använder motorkapsmaskiner. Det finns idag krav på arbetsgivaren att du som medarbetare har tillräckliga kunskap för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Utbildningen blandar teori och praktik med fokus på praktiska övningar för val av utrustning, personligt skydd och arbetsteknik vid olika arbetsmoment. Utbildningen är i enlighet med AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning & AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön.

Att på ett säkert och effektivt sätt arbeta med motorkap.

För dig som använder motorkap eller är arbetsledare som behöver känna till risker med motorkap.

Utbildningen omfattar bland annat:

  • Vad säger lagen
  • Arbetarskydd och interna regler
  • Genomgång av olika motorkapar och dess redskap
  • Motorkapens konstruktion
  • Ekonomi
  • Underhåll av motorkapen
  • Säkerhet
  • Om olyckan är framme
  • Plocka isär egen maskin och byte av redskap
  • Praktisk kapning ute

4 timmar. Vi erbjuder också en heldagsutbildning där utbildningen omfattar fler praktiska moment.