Motorsåg

För att säkra din arbetsmiljö är det enligt lag ett utbildningskrav vid användning av yrkesmässig motorsåg, kallat motorsågskörkort. Det finns olika nivåer och nivån på motorsågskörkort bestäms utifrån vad du ska använda motorsågen till.

Oavsett nivå ger utbildningarna dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorsåg vid olika typer av arbeten.

NIVÅ A: Motorsågning, 1 dag

Ger grundkunskaper för t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

NIVÅ D: Linjeröjning, 1 dag

För dig som arbetar med specialfärdigheter kring tillvaratagande av skadade träd på luftburna ledningar.

Förkunskapskrav: Nivå C alternativt B+S

NIVÅ A+B: Motorsågning & trädfällning, 3 dagar

En kombinerad utbildning för dig som behöver behörighet både för nivå A och nivå B.

NIVÅ E: Arbetsplattform skylift, 1 dag

För dig som arbetar med motorsåg från mobil eller stationär arbetsplattform.

Förkunskapskrav: Nivå A+B

NIVÅ B: Trädfällning grund, 2 dagar

För dig som arbetar med skogsarbete såsom trädfällning, kapning eller kvistning.

Förkunskapskrav: Nivå A

NIVÅ C+D: Avancerad motorsågsarbete, 4 dagar

En kombinerad utbildning för dig som arbetar med specialfärdigheter och behörighet både för nivå C+D.

Förkunskaper: Nivå A+B samt 80 timmars praktik

NIVÅ C: Trädfällning avancerad, 3 dagar

För dig som arbetar med avancerad trädfällning exempelvis nedtagning av svårt fastställda träd eller tillvaratagande av vindfällda träd.

Förkunskapskrav: Nivå A+B

NIVÅ S: Skadade träd, 2 dagar

För dig som arbetar med uppröjning, nedtagning eller tillvaratagande av skadade träd. Denna del ingår i nivå C.

Förkunskapskrav: Nivå A+B.

Kursen vänder sig till alla som använder motorsåg, exempelvis vid vedkapning och byggarbeten.
Kursen utgör också en grund för alla högre nivåer.

  • NIVÅ A: Motorsågning, 1 dag
  • NIVÅ D: Linjeröjning, 1 dag
  • NIVÅ A+B: Motorsågning & trädfällning, 3 dagar
  • NIVÅ E: Arbetsplattform skylift, 1 dag
  • NIVÅ B: Trädfällning grund, 2 dagar
  • NIVÅ C+D: Avancerad motorsågsarbete, 4 dagar
  • NIVÅ C: Trädfällning avancerad, 3 dagar
  • NIVÅ S: Skadade träd, 2 dagar