Motorsåg

För att säkra din arbetsmiljö är det enligt lag ett utbildningskrav vid användning av yrkesmässig motorsåg, kallat motorsågskörkort. Det finns olika nivåer och nivån på motorsågskörkort bestäms utifrån vad du ska använda motorsågen till.

Hur önskar du genomföra utbildningen?