Röjsåg RT-RB

Denna utbildning är för dig som använder röjmotorsåg i ditt yrke. Utbildningen ger dig kunskap i hur du på ett säkert och effektivt sätt genomför röjning av exempelvis sly och grästrimning.

Hur önskar du genomföra utbildningen?