Röjsåg RT-RB

Denna utbildning är för dig som använder röjmotorsåg i ditt yrke. Utbildningen ger dig kunskap i hur du på ett säkert och effektivt sätt genomför röjning av exempelvis sly och grästrimning.

Du får även färdigheter hur du hanterar röjmotorsågen gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippade med användningen. Normal trädfällning ingår inte i denna utbildning.

Målet är att du som deltagare ska ha kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda Röjsåg vid diverse vanligt förekommande Röjsågsarbeten, t.ex röjning av gräs, sly och mindre träd.

För mer info se respektive utbildningsklass under rubriken: Innehåll.

Utbildningen vänder sig till både dig som använder röjmotorsåg, exempelvis parkarbete, samt till dig som behöver en grund för arbete med skogsröjning.

NIVÅ RT
RT är en speciell nivå för enbart grästrimning med skärverktyg av plast. Innehållet är i stort sett samma som för RA, men inga skärverktyg i metall ingår. Nivån är framtagen främst för sommararbetande ungdomar.

NIVÅ RA

 • RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
 • Gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen.
 • Start och hantering av röjmotorsågen
 • Justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • Grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet).
 • Arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning.
 • Daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer).
 • Kontroll av såg och skyddsutrustning.

NIVÅ RB

 • RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.
 • Gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.
 • Fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning.
 • Användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning.
 • Arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • Sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner.
 • Risker som är förknippat med stammar i spänn.

Inga förkunskaper krävs.

Röjsåg RT 2 dag.
Röjsåg RB 3 dag.